Psykolog Skyum - Tlf. 50573952

Hvem kan søge psykolog

Alle er velkommen, uanset om du:

 • Har en henvisning fra din egen læge
 • Har en sundhedsforsikring
 • Er privatbetaler

Måske er du berettiget til psykologhjælp med tilskud fra Sygesikringen. For at undersøge dette, skal du tale med din egen læge. Du kan få en henvisning, hvis lægen – herunder vagtlæge – vurderer, at du hører ind under én af følgende grupper: 

 1. Røveri-, volds- og voldtægtsofre
 2. Trafik- og ulykkesofre
 3. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 4. Personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 5. Pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 6. Pårørende ved dødsfald (ved dødsfald forstås tillige ufrivillig abort/fødsel af et dødt barn efter udgangen af 19. graviditetsuge)
 7. Personer, der har forsøgt selvmord
 8. Kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge. Psykologhjælp kan ydes forud for abortindgrebet, når anmodning om tilladelse til indgrebet er fremsat til abortområdet
 9. Personer, der inden de fyldte 18 år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
 10. Personer med let til moderat depression over 18 år
 11. Personer, der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, og er mellem 18 og 38 år

Med en henvisning fra egen læge, skal du kun betale en mindre del af konsultationen.

Har du en sundhedsforsikring – enten arbejdsgiverbetalt eller privategnet – dækker den ofte hele udgiften.

Jeg samarbejder med forskellige forsikringsnetværk, som henviser klienter til mig ud fra et match mellem mine kompetencer og dine problemstillinger/ udfordringer. Sker din henvendelse på baggrund af et sådant match, sker afregning mellem mig og forsikringsnetværket – og du har ikke noget at gøre med betalingen.

Hvis din egen forsikring har bevilget dig psykologhjælp og ikke henviser til et forsikringsnetværk, skal du have dokumentation med fra forsikringen, at dine samtaler er bevilget.

En samtale varer fra 45 – 50 minutter incl. aftale af evt. ny tid.

Psykolog Skyum

Aalborg

Sundhedens Hus
Dag Hammerskjølds Gade 4
9000 Aalborg
Tlf. 50573952