Psykolog Skyum - Tlf. 50573952

Adoption/
PAS-Rådgivning

Om PAS-ordningen

Post Adoption Services (PAS) er den internationale betegnelse for de forskellige former for vejledning, støtte og rådgivning, der er henvendt til adoptivfamilier og adopterede efter adoptionen. Danmark er forpligtet til at fremme dette arbejde gennem Haagerkonventionen.

PAS i Danmark udvikles og administreres af Ankestyrelsens Adoptionssekretariat.

PAS-ordningens tilbud omfatter nationale og internationale fremmedadoptioner. Er du adopteret ved familie- eller stedbarnsadoption, kan PAS-ordningens tilbud ikke benyttes.

For dig som adoptant

PAS-ordningen omfatter følgende tilbud til dig som adoptant:

  • Obligatorisk PAS-rådgivning ved hjemtagelsen af et barn
  • PAS-rådgivning til adoptivfamilier
  • Eneadoptant- og eneforsøgergrupper

Temaeftermiddage, hvor forskellige temaer tages op

 

For dig som adopteret

PAS-ordningen omfatter følgende tilbud til dig som adopteret:

  • Børnegrupper (hvis du er under 18 år)
  • Rådgivning til voksne adopterede over 18 år
  • Voksengrupper

For dig som fagperson

PAS-ordningen omfatter følgende tilbud til dig som fagperson:

  • PAS-undervisning

Kan en kommune eller anden myndighed gøre brug af PAS-ordningen?

Kommuner og andre myndigheder kan kun gøre brug af PAS-ordningen i forbindelse med PAS-undervisning. Undervisningen er generel og omhandler aldrig et konkret barn.

Alle andre opgaver til brug for kommuner, skoler, institutioner og privatpersoner med flere (eksempelvis møder, konsultativ vejledning, udredninger og udtalelser med videre) tilbydes ikke under PAS-ordningen.

 

Psykolog Skyum

Aalborg

Sundhedens Hus
Dag Hammerskjølds Gade 4
9000 Aalborg
Tlf. 50573952